โรงแรม ฝ้ายขิด ให้บริการห้องพัก จำนวน 61 ห้อง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.ห้อง Economy (21 ห้อง)
2.ห้อง Standard (10 ห้อง)
3.ห้อง Superior (11 ห้อง)
4.ห้อง Deluxe (17 ห้อง)
5.ห้อง Suite (2 ห้อง)
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายตรง ชุดโต๊ะเก้าอี้
ฝักบัวอาบน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น
 
   
   
เป็นห้องพักราคาประหยัดแต่ได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม
ตู้เย็น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายตรง ชุดโต๊ะเก้าอี้ ฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น
ราคาเต็ม : 600 บาท
ราคาพิเศษ : 450 บาท
    ภาพห้องพัก  
   
   
เป็นห้องพักที่ได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น
ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายตรง ชุดโต๊ะเก้าอี้ ฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น
ราคาเต็ม : 700 บาท
ราคาพิเศษ : 500 บาท
    ภาพห้องพัก  
   
   
คือ ห้องพักคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นเตียงคู่ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อม
ช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายตรง ชุดโต๊ะเก้าอี้ ฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น
ราคาเต็ม : 800 บาท
ราคาพิเศษ : 600 บาท
    ภาพห้องพัก  
   
   
เป็นห้องพักที่หรูหรา ตกแต่งสวยงาม และได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อม
ช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายตรง ชุดโต๊ะเก้าอี้ ฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น
ราคาเต็ม : 1,400 บาท
ราคาพิเศษ : 850 บาท
    ภาพห้องพัก  
   

   
คือห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรม หรูหรา และสวยงามได้มาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์พร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม ตู้เย็น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์สายตรง ชุดโต๊ะเก้าอี้ ฝักบัวอาบน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น
ราคาเต็ม : 2,200 บาท
ราคาพิเศษ : 1,200 บาท
    ภาพห้องพัก